ברוכים הבאים לאתר

בנייה היא תהליך יצירתו, הקמתו או הרכבתו של מבנה מכל סוג שהוא. במובן הרחב יותר,
בנייה היא השם הכולל של הענף העוסק בפיתוח מקרקעין ובתהליך השלם המתחיל ביוזמה כלכלית,
תכנון אדריכלי והנדסי והוצאה לפועל של הבנייה.
כל תהליך בנייה, בין אם מדובר בבית מגורים, בניין משרדים, מבני ציבור או מבנים הנדסיים כגון גשרים וסכרים,
הוא תהליך מסובך המורכב משלבים רבים, ודורש בעלי מקצוע רבים ושונים אשר צריכים לעבוד בתיאום ובשיתוף פעולה צמוד.

 

מהו פיקוח בניה ולמה דרוש מפקח בניה?

בניית בית מגורים הינו פרויקט מורכב יקר
וממושך הדורש השקעת משאבים רבים.
קיימות שתי דרכים עיקריות לביצוע פרויקט בניה:
 • בניה ע"י "קבלן מפתח".
 • בניה בניהול "מפקח בניה" .
לכל אחת מהדרכים יתרונות וחסרונות וכל יזם מחליט על הדרך המתאימה לו ביותר.
"קבלן מפתח"- קבלן המפתח מתקשר עם קבלני משנה נוספים, הוא האחראי עליהם,
הוא המתאם ביניהם, הוא האחראי היחיד מול בעל הבית.
"מפקח בניה" - מייצג את המזמין ואחראי מטעמו לתהליך ניהול הפרויקט משלב הייזום ועד גמר הבניה.
עבודת המפקח מתחילה עם הגשת התכניות למתן היתר ומסתיימת עם תום "שנת הבדק" 
שנה לאחר קבלת טופס 4 ואיכלוס הבית.
                


 

פיקוח בניה - שלב התכנון:  

 • מפגש עם הלקוח והאדריכל לצורך פרוגרמה והגדרת תפקידים.
 • מספר מפגשים נוספים לתאום כל הגורמים: פיקוח בניה, אדריכלות, קונסטרוקציה, חשמל, אינסטלציה וכו'.
 • הכנת תוכניות מוסכמות על הלקוח.
 • עזרה בקבלת היתר הבניה.
 • הכנת חומר למכרז בין הקבלנים.
 • מפקח בניה יערוך לוח- זמנים לביצוע.
 • קביעת מסגרת תקציבית מאושרת ע"י הלקוח ומפקח בניה. 
 • תאום והכנת מפרטים טכניים.
 • כתבי כמויות וחוזים בהתאם לתוכניות האדריכל בתחומים שונים כגון: טייח,ריצוף,אלומיניום,גג רעפים וכו'.  
 • קבלת הצעות מחיר מקבלנים/ספקים בתאום עם המזמין והאדריכל כולל עריכת טבלאות השוואת מחירים.
 • ניתוח מחירים ויעוץ בבחירת הקבלן.
 • פיקוח ואישור מתווה + ביצוע מדידות לפי דרישת הרשויות.
 • מפקח בניה ידאג לתיאום עם הרשויות לגבי התחברויות שונות (מים, חשמל, ביוב וכו').
 • פיקוח ואישור מתווה (שנוגריס).
 • ביצוע מדידות לפי דרישת הרשויות. תיאום עם הרשויות לגבי התחברויות שונות (מים, חשמל, ביוב  וכו').

 פיקוח בניה - שלב הביצוע:

 • העברת תוכניות ביצוע מעודכנות לקבלנים.
 • ניהול יומן עבודה ע"י מנהל עבודה/מפקח בניה.
 • שמירה על מסגרת תקציבית.
 • מעקב אחרי הביצוע לפי לוז' מתוכנן ודווח למזמין.
 • עריכת ישיבות תאום עם מפקח בניה, מזמין, אדריכל וקבלנים לפי הצורך.
 • דווח שוטף למזמין ולאדריכל על ביצוע הפרוייקט.
 • תאום ותזמון בעבודה עם הקבלנים השונים.
 • ייצוג המזמין והיועצים מול הקבלנים.
 • החלפת הקבלן בקבלן אחר במידת הצורך (בהתאם לתנאי החוזה).
 • פיקוח הנדסי מקצועי קבוע על ביצוע העבודה על טיב בניה ועל טיב החומרים.
 • תיקון טעויות במפרט, השלמת המפרט וביאורו לקבלנים.
 • מפקח בניה יקבע סדר קדימויות בביצוע העבודה על פי צרכי היזם.
 • אישור או פסילה ו/או החלפה של חומרים וציוד לביצוע הפרויקט.
 • פיקוח בניה והתקדמות עבודה בהתאם ללוח זמנים מוסכם.
 • הוראות לביצוע בדיקות מעבדה, קבלת תוצאות הבדיקות וניהול מערך ביקורת איכות ראויה.
 • בירור תביעות הקבלנים, משא ומתן על חריגים ואישור חשבונות שוטפים.
 • מתן הסברים והוראות לקבלני המשנה.
 • בבדיקת הפרוייקט בסיום העבודה יחד עם המתכננים (אדריכל, קונסטרוקטור ויועצים אחרים).
 • עריכת רשימת תיקונים הנדרשים ומעקב לביצועם על מנת שאפשר יהיה לקבל טופס 4.
 • עזרה וטיפול בקבלת טופס 4.

  לפרטים ערן פרידמן 0523492740
 
תקציב בנייה
בניית תקציב אישי
כולל הסבר מעמיק על ניהול
התקציב בפרויקט בנייה
[לידיעה המלאה]
איך לבחור אדריכל
תהליך בחירת אדריכל
[לידיעה המלאה]
הכנות לעבודות טיח
אחד השלבים המרכזיים
בבניית בית פרטי: הכנות לטיח
[לידיעה המלאה]